Badania dodatkowe

Badania laboratoryjne

Współpracujemy z laboratoriami w Polsce (LABWET, VETLAB) oraz z a granicą (IDEXX).
Oprócz standardowych badań laboratoryjnych wykonujemy również:

  • badanie genetyczne z krwi na kardiomiopatię przerostową u kotów rasy Maine Coon oraz Ragdol,
  • Nt-proBNP – badanie mogące pomóc w wykryciu wczesnej postaci kardiomiopatii rozstrzeniowej
  • poziom stężenia digoksyny
  • troponiny sercowe- wykorzystwane do diagnostyki zapaleń i niewydolności mięśnia sercowego
  • badnie płynu z jam ciała(worka osierdziwego, klatki piersiowej, jamy brzusznej)