Badania dodatkowe

Badanie EKG

Służy do oceny zaburzeń rytmu serca w kilkuminutowym zapisie. Polega na podpieciu elektrod do skóry zwierzęcia, co jest zupełnie bezbolesne. Często wykonywane jest przed planowanym znieczuleniem ogólnym.