Oferta

Chirurgia

Nasz zespół wykonuje również wszelkie interwencje chirugiczne zarówno standardowe (kastracje, sterylizacje, sanacje jamy ustnej, mastektomie), jeśli dotyczy to pacjentów o dużym ryzyku znieczulenia (zaawansowane choroby serca, wady rozwojowe układu krążenia), jak również poważne zabiegi na klatce piersiowej oraz drogach oddechowych (zamknięcie przewodu tętniczego, usunięcie worka osierdziowego, usunięcie guzów klatki piersiowej, np. grasiczaków).